namo paštas IM tipai
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   sviečių knyga

Aprašymai
  Žukovas


„Maršalas”
Iracionalus sensorinis loginis ekstravertas
Negatyvistas, konstruktyvistas, deklatimas, aristokratas

 

Apibendrinančios savybės
Tai labai aktyvus, dinamiškas, veiklus, organizuotas, valingas ir nepaprastai energingas žmogus, orientuotas į galutinio rezultato pasiekimą. Geras taktikas, greit perpranta susidariusią situaciją. Rimtos kliūtys kelyje tik sustiprina jo proto veiklą. Labai dėmesingas, veikla kryptinga. Ryžtingai priima sprendimą ir veikia. Stipri logika. Ji tarnauja trumpiausio kelio į tikslą paieškai. Nebijo atsakomybės, tikslo siekia trumpiausiu ir efektyviausiu keliu. Lankstus, bebaimiškas gyvenimo supratimas. Priima gyvenimą tokį, koks yra. Svajotojas, bet svajones sieja su konkrečiais veiksmais ir realizuoja. Pasitiki ateitimi. Mano, kad visada galima pasiekti tai, ko nori. Netiki lengvu pasisekimu. Jei nėra kovos, azarto, nusimena ir abejoja. Greit orientuojasi besikeičiančiuose aplinkybėse.

Jo aktyvi veikla visada pasižymi gerais rezultatais. Siekia aukšto gyvenimo lygio. Būtina pasirūpinti jo emociniu komfortu, nes emocijos susijusios su savijauta, tada ir pats bus dėmesingas ir jautrus. Moka pasirūpinti savo ir artimųjų komfortu ir gerove.

Santykiai su žmonėmis
Nesirūpina, kokį įspūdį jo poelgiai palieka kitiems. Nemėgsta smerkti žmonių ir retai kalba apie juos blogai. Kviečia ryžtingiems veiksmams, kovoja su nerūpestingumu. Pats veikia energingai. Jo veiksmų neapsprendžia asmeninės antipatijos. Bendraudamas lankstus, moka patikti. Kultūringas. Mėgsta dovanoti gėles, dovanas. Mėgsta kalbėti apie kultūrą, lavinasi, daug skaito. Mėgsta svečius, draugijas. Moka būti geru klausytoju ir įdomiu pašnekovu. Prie stalo mėgsta sakyti tostus. Gestikuliuoja. Niekada neparodo asmeninių jausmų, net mylimam. Kalbant apie meilę jam svarbus pasakymas, kad yra mylimas. Nemoka skaitytis nei su savo, nei su kitų savijauta. Sunkiai valdo neigiamas emocijas, sunkiai sekasi nekonfliktuoti su aplinkiniais. Savimyla, supykęs nepakantus kitų klaidoms. Jei juo ilgai niekas nesirūpina, ima siautėti. Veiksmais nesistengia prisitaikyti prie partnerio – tik diktuoja. Bendravime būna nenuolaidus, nori viską padaryti savaip. Ginče siekia ne tiesos, o pergalės. Jei palieka šeimą, į ją nebegrįžta. Mandagus, bet jei paliečiama jautri vieta, jam sunku susivaldyti. Gyvena protu, reikalas svarbiau už asmenines simpatijas.

Darbas
Puikus organizatorius, sugebantis suburti gerą, darbštų darbo kolektyvą. Išklauso visų nuomones, bet sprendžia pats: “Mes čia pasitarėme ir aš nusprendžiau…” Prieš darbą išstudijuoja informaciją apie jį, tai daro ir darbo eigoje. Ką daro, daro aistringai ir ketina baigti. Turi savo nuomonę kiekvienu klausimu. Linkęs persidirbti. Logiškai apskaičiuoja veiklos planą, tarsi žaidžia šachmatais. Kritiškas, veiklą kontroliuoja pagal rezultatus. Moka priimti kardinalius sprendimus. Stambių tikslų siekia bet kuriais metodais. Aktyviai gina savo grupę, jos metodus. Geriausiai dirba valdymo, technikos srityse, kariuomenėje, gerai moka meistrauti, praktiškas, gerai įvertina reikalo pelningumą.

Darbas jam- svarbiausia gyvenime. Veiklą planuoja kiekvienai dienai ir perspektyvai. Būtina vykdyti viską, ko prašo Žukovas, tuoj pat, neatidėliojant. Kitaip sutrikdomi jo planai, darbai, jį slegia nežinomybė, pribręsta kritinė situacija, kai šis žmogus nesugeba nei dirbti, nei ilsėtis. Tai pasireiškia stipriais liūdesio, nusivylimo, neigiamų emocijų protrūkiais. Atgauti pusiausvyrai būtina artimojo pagalba. Būtina jam padėti tikėti jo darbo sėkme ir būsimais rezultatais, stebėtis jo skoniu, kuriamu komfortu.

Apranga, tvarka
Labai tvarkingas, viskas turi kelti malonius pojūčius – aplinkos švara ir tvarka, skanus maistas, gražūs indai. Higieniškas, jaučia savo kūną, rūpinasi sveikata. Susirgęs nepasitiki vienu gydytoju, dažnai gydosi pats. Mėgsta tvarką, bet pats tvarkosi nepastoviai. Svečių priėmimui ruošiasi lyg paradui. Aprangoje turi skonį, svarbu drabužių švara ir tvarka. Kasdienybėje mėgsta tas pačias drabužių kombinacijas. Moterų drabužiai turi būti madingi. Kas kita priėmimai, šventės. Žukovo nuomone, žmonės vertinami pagal tai, kaip atrodo, ir pats taip vertina. Tokiais atvejais jis atrodo puikiai.

Laikas
Tai silpnoji vieta. Jei nesugeba ko laiku atlikti, nebegali nei miegoti, nei dirbti. Dieną planuoja dalykinius renginius, bet niekada nežino, kiek jie galės net maždaug užtrukti.

Negalima reikalauti
Nuoseklumo visuose klausimuose, švelnumo , nuolaidumo, prognostinių sugebėjimų, nemokamo, “idėjinio”, darbo.
    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos