namo paštas IM tipai
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   sviečių knyga

Aprašymai
  Džekas Londonas


„Verslininkas“
Racionalus loginis intuityvus ekstravertas
Pozityvistas, emotyvistas, deklatimas, demokratas

 
Apibendrinančios savybės
Turi polinkį kalbėti lyg juokaujant, optimistišku, nuotaikingu kalbos tonu, paįvairintu pokštais, juokeliais, linksminant pašnekovą. Labai dinamiškas, judrus, veiklus žmogus. Nenuorama, mėgsta žygius, keliones. Į momentinius išorinius dirgiklius nereaguoja. Linkęs į naujoves. Drąsiai eksperimentuoja sugriaudamas įprastas nuomones. Nejaučia gilios pagarbos niekam, išskyrus gamtos dėsnius, faktus, logiką. Ateina į galvą neįprasčiausios idėjos, pasitiki savo intuicija. Nepripažįsta autoritetų. Romantikas. Drąsus, nebijo rizikos. Kartais gali demonstruoti savo bebaimiškumą. Nekreipia daug dėmesio į komfortą. Sveiko gyvenimo būdo šalininkas. Dažnai turi tiek rūpesčių, kad visur nespėja.

Santykiai su žmonėmis
Lengvai susipažįsta, todėl turi daug pažįstamų ir nuolatinių draugų. Ieško nuolatinių, nekintančių santykių tarp žmonių. Jei partneris nekreipia į jį dėmesio, Londonas daro įspūdį, kad nieko neįvyko ir laukia, kad po kiek laiko tas sugrįš. Nemėgsta žmonių, spekuliuojančių savo silpnybe. Tiesus, net tiesmukiškas, nebijantis atvirai pareikšti savo nuomonės. Nemoka apsimetinėti. Puikus pobūvių, švenčių, taip pat asmeninių susitikimų, pasimatymų organizatorius. Mintyse modeliuoja situacijas ir pokalbius, analizuoja visą įvykių raidą. Kartais būna netaktiškas, grubiai juokauja. Neramus, daug šneka, nekreipdamas dėmesio į laiko trūkumą. Optimistas, turi gerą jumoro jausmą, bet jo pokštai kartais būna ne laiku.

Darbas
Praktinių žinių teoretikas. Skaičiuoja viską. Tai maištininkas, atkakliai išstojantis prieš vadovybę ir esančius potvarkius, jei jie apriboja jo teises. Prieš pradėdamas ką nors užsiimti, renka informaciją, nemėgsta veikti aklai. Drąsiai eina prie reikalo, kitiems atrodančio avantiūra. Nesėkmės jo nesutrikdo: viskas, kas daroma – į naudą. Gali pradėti dešimt darbų, svarbu, kad bent vienas būtų sėkmingas. Ne garbėtroška, lyderiavimo nesiekia, bet darbe nori visus aplenkti.
Nenuvargstantis darbininkas, su malonumu užsiima bet kokiu objektyviu darbu, jei jis užtikrina sėkmę perspektyvoje. Viską daro labai greitai. Pelnytai didžiuojasi savo mokėjimu bet kokį darbą atlikti pačiu greičiausiu ir efektyviausiu būdu. Mato sumanymų perspektyvumą ar neperspektyvumą. Kai kurie dažnai keičia savo darbo vietą, profesiją, užsiėmimus. Dažnai tampa rėmėju, mecenatu. Ne visi išlaiko jo įtemptą darbo režimą, nes jis primeta savo tempą aplinkiniams. Pirmas ryžtasi įtartiniems sumanymams. Nekantrus, tad dažnai aplaidžiai įformina dokumentus.

Geriausiai sekasi darbe, kur reikalingas platus akiratis, nestandartinis požiūris, inovacija, mokėjimas pritaikyti teoriją praktikoje. Geras išradėjas ir racionalizatorius. Dėl greito darbo tempo ir judrumo mėgsta dinamiškus darbus, keliones. Nebijo komercinės rizikos. Gali atlikti įvairius darbus, jei jie jam įdomūs, dinamiški ir nereikalauja daug nuoseklumo.

Apranga, tvarka
Neatidus išorei, nei savo, nei kitų. Gali vaikščioti nesusitvarkęs. Jam reikia, kad turėtų su kuo pasitarti, reikalingas partneris su išvystytų estetiniu jausmu, kurio skoniu būtų galima pasitikėti. Dėl savo neatidumo aplinkai nesusigaudo, kaip jį mato kiti. Neprieštarauja, kad buityje jam nurodytų, ką daryti.

Laikas
Brangina laiką. Eilėse stovi, tik kai yra būtina. Planuoja savo dieną. Sunku kur nors greitai susiruošti – mėgsta viską planuoti iš anksto. Nemėgsta keisti planų.

Negalima reikalauti
Nuoseklumo, neskuboto, apgalvoto sprendimų priėmimo, tvarkos buityje ir darbo vietoje, taktiškumo.
    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos