namo paštas
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   svečių knyga

FUNKCIJOS
  Komponentės, funkcijos (aspektai) – temperamentas

Išsiaiškinsime, kaip skirtinguose IM tipuose išsidėsčiusios komponentės, atsakingos už dominuojančius poreikius. Tokių komponenčių yra dvi: sensorika ir etika, atitinkamai, objektinės arba subjektinės formos.

Keturių IM tipų

(Hugo)


(Draizeris)

 

(Napoleonas)


(Diuma)


 - komponentės, atsakingos už tikėtinus įvykius ir dominuojančius poreikius, yra pirmoje ir antroje funkcijose, t.y., geriausiai suvokiamoje tipo dalyje – pasitikėjimo ir kūrybinio aktyvumo zonoje. Todėl nurodytų tipų elgesio reakcijos pasižymi veržlumu, emocingumu, ką būtų galima vaizdžiai pateikti kaip „kovą“ su polinkiu į choleriko temperamentą (jausmingas–kintantis).

Antroje IM tipų grupėje

(Don Kichotas)


(Balzakas)

 

(Džekas Londonas)


(Robespjeras)

 - dominuojančius poreikius tenkina mažiau suvokiamos funkcijos – trečioji ir ketvirtoji, o pasitikėjimo ir kūrybinio aktyvumo zonas (pirmoji ir antroji funkcijos) užtikrina komponentės, orientuotos į mažai tikėtinus įvykius ir antraeilius poreikius. Kitaip tariant, nurodytų IM tipų elgesio aktyvumas pasireiškia sferose, nesusijusiose su dominuojančių poreikių tenkinimu. Jų tenkinimo sferoje elgesio reakcijos įgyja laukimo–ginamojo pobūdžio, esant bendram polinkiui į melancholiko temperamentą (jausmingas–inertinis).

Trečioji IM tipų grupė

(Hamletas)

(Dostojevskis)

   (Hekslis) 

(Jeseninas)


 – elgesys orientuotas į pasyvią adaptaciją, konformizmą, bendras krypimas į flegmatiko temperamentą (stiprus-inertinis).

Ketvirtoji IM tipų grupė

(Žukovas)

(Gabenas)

(Štirlicas)

(Gorkis)
 - elgesys orientuotas į aktyvią adaptaciją, apgalvotus veiksmus, emocinį stabilumą, esant bendram krypimui į sangviniko temperamentą (stiprus-plastiškas).

„Prašau, drauguže Atmintie, tik nieko nepamiršk!“
    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos