namo paštas IM tipai
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   sviečių knyga
   
„Alfa“
„Beta“
„Gama“
„Delta“
„Šturvalas“
Komentaras
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   

KOKYBINIŲ STRUKTŪRŲ METODAS
  IM tipo struktūros aspektai (funkcijos)
 
Taigi IM tipo išorinė nuostata įgyja aplinkos/pasaulio suvokimo/vertinimo formą; vidinė nuostata – savės suvokimo/vertinimo; aktyvi nuostata – pateikimo aplinkai; pasyvi nuostata - gavimo iš šalies.
Dviejų ašių, atspindinčių dvi universalių dichotominių kriterijų grupes, sankirta sudaro IM tipo struktūros pagrindą ir dalija jį į keturis funkcinius kvadratus; socionikoje priimta juos vadinti funkcijomis (pagal analogiją su Jungo psichologinėmis funkcijomis). Adekvatesnis apibrėžimas – IM tipo struktūros aspektai. (Mes paliekame bendrai priimtą pavadinimą, kad skaitytojas galėtų lengviau suvokti tekstą.)
 

PASAULIO SUVOKIMAS
 

Funkcionavimo aspektas

    Ryšio aspektas
PATEIKIMAS APLINKAI

2 funkcija

4 funkcija

GAVIMAS IŠ ŠALIES

3 funkcija

1 funkcija

Koordinacijos aspektas

   

Organizacijos aspektas


SAVĘS SUVOKIMAS
 

Pastaba: Tokia funkcijų numeracija taikoma socionikoje.
  

„Aspektų kvadratas“ pagal kokybinių struktūrų metodą
 
2   4 2 funkcija - funkcionavimo aspektas

4 funkcija - ry
šio aspektas

3 funkcija - koordinacijos aspektas

1 funkcija - organizacijos aspektas

3   1
Pagal KSM, IM tipo kokybinis apibrėžtumas nustatomas pagal 3 funkcijos (koordinacijos aspekto) turinį (šiuo atveju – objektinė etika). Vadinasi, IM tipo kokybinis apibrėžtumas yra susijęs su savęs vertinimu. Konkretaus IM tipo trečiosios funkcijos turinys nustato, kokia informacija yra pagrindinė instinktyviam žmogaus savęs vertinimui. Šiuo atveju – kitų požiūrio į mane situacija.
Be to, „aspektų kvadratas“ leidžia vaizdžiai parodyti šešiolikos IM tipų – A.Augustinavičiūtės pavadintų „socionu“ ir jos apibrėžtų kaip „elementarus sociumo vienetas“ – suskirstymą į keturias IM tipų grupes, paprastai vadinamas „kvadromis“.
    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos