namo paštas IM tipai
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   sviečių knyga

Aprašymai
  Hugo


„Entuziastas“
Racionalus etinis sensorinis ekstravertas
Deklatimas, pozityvistas, konstruktyvus, demokratas

 

Apibendrinančios savybės
Jo tikslas – apsaugoti visuomenę nuo neigiamų emocijų, suteikti gyvenimui harmonijos ir grožio. Didelė nuotaikų kaita – nuo didžiausio optimizmo iki giliausio pesimizmo. Nepaprastai aktyvus ir dinamiškas, išsiskiria didele emocine įtampa, tad dar jis vadinamas Entuziastu. Skaudžiausias įžeidimas – jei kas nors apkaltina, kad dėl karjeros nori užimti kieno nors vietą. Asmeninis gyvenimas svarbesnis nei karjera. Vaikai, toliau šeima, draugai, ir pagaliau darbas. Estetas. Stengiasi, kad viskas aplink būtų gražu. Instinktyviai ir žaibiškai orientuojasi etiketo subtilybėse: kaip elgtis, ką pasakyti, kad sudarytų reikiamą įspūdį. Gyvenimiškai praktiškas. Praktiškumo ir draugų dėka sugeba gerai verstis. Tai labai energingas, labai emocionaliai suvokiantis tikrovę, gyvenantis emocijomis, kurios aplinkiniams atrodo per daug intensyvios. Jei ko siekia, tai turi padaryti, kol neišblėso entuziazmas. Jei tuoj pat nepavyksta įgyvendinti sumanymo – gali jo atsisakyti. Vienu metu sprendžia daug problemų. Aktyvumas sumažėja, jei tenka aiškintis kas naudinga, o kas ne. Gąsdina radikalūs gyvenimo pasikeitimai, nauji santykių raidos etapai, veiklos pokyčiai. Hugo sunku logiškai analizuoti. Mėgsta naujas perspektyvias idėjas. Kartais svetimas gali pateikti kaip savas. Valdingas, reiklus, net žiaurokas, kai sprendžia kasdienes problemas. Būtina įvertinti tobulą Hugo skonį, švarą, tvarką, žavėtis jo apranga, maloniu bendravimu. Ypač pagyrimai jam reikalingi, kai kas nors nesiseka. Tai lyg vaistai, teikiantys jėgų tolesnei veiklai.

Santykiai su žmonėmis
Puikiai jaučia kitų žmonių nuotaikas ir jausmus, ypač neigiamas emocijas, jas gerina. Lengvai susipažįsta. Moka pagirti arba parodyti savo nepasitenkinimą. Šeima jam - svarbiausia. Bendrauti su žmonėmis negaili laiko, turi daug pažįstamų, bet labai artimų žmonių mažai, nes ne visi pakenčia tokia nuotaikų kaitą. Su malonumu pasakoja apie save, savo pažįstamus. Nors ir komunikalus, jis kai kuo individualistas. Rūpestingas ir svetingas. Žmonėms, kurių nemėgsta, priekabus. Geras pobūvių organizatorius. Mėgsta teikti dovanas, pakelti nuotaiką. Atkaklus ir ryžtingas ekstremalioje situacijoje, kai prieš jį reiškiama agresija. Greit įsimyli ir veda gana skubotai. Hugo patinka moterims, nes visada skoningai apsirengę, dėmesingi, žino, kaip elgtis ir kaip jas paveikti. Žmones skirsto į tam tikras grupes ir nemėgsta, jei jie elgiasi netinkamai savo užimamai padėčiai. Nors yra svetingas, renkasi ką kviesti į svečius, ko ne. Atidus klausytojas, malonus pašnekovas. Mėgsta linksmintis, eina visur, kur kviečiamas. Atkreipia dėmesį garsia kalba, energingumu. Žmonės juo pasitiki, ir jis visiems randa kaip padėti. Namuose visada daug draugų, nemėgsta būti vienas.

Darbas
Neskirsto darbo į įdomų ar ne. Visada baigia. Dirba ne tik kokybiškai, bet ir gražiai. Savo kvalifikaciją pervertina. Širdyje abejoja dėl savo sugebėjimo susidoroti su darbu, nors išoriškai atrodo pasitikintis savimi. Svarbus nuoširdus jo darbo pagyrimas. Nuotaikos, emocijos, veikia savijautą, sąlygoja harmonijos pojūtį, visa tai susiję su darbo veiklos efektyvumu. Jam reikia išaiškinti, kaip panaudoti savo gabumus. Griebia daryti viską iš karto, nori atlikti kuo daugiau ir greičiau, bet visko nespėja, nemoka laukti. Nesugeba atskirti antraeilio darbo nuo pagrindinio, nuolat perkrautas nebūtinų darbų. Laukia tik teigiamo rezultato, tad dažnai patiria neišsipildžiusių vilčių stresą. Geriausiai sekasi dirbti aptarnavimo sferoje, prekyboje, organizacinė veikla, reklama, medicina, sociologinės apklausos.

Apranga, tvarka
Labai tvarkingas, visada pasitempęs, skoningai, įdomiai, madingai apsirengęs.

Laikas
Nemoka planuoti ir apskaičiuoti savo veiksmų laiko, dažnai nespėja, vėluoja. Dėl vėlavimo išgyvena – bijo, kad gali kritikuoti. Tuščio laiko leidimo priešininkas.

Negalima reikalauti
Objektyvaus požiūrio į žmogų, be emocijų; elgesio lankstumo, neatlyginamo altruizmo, nekompromisinių santykių su žmonėmis, greitos reakcijos į situaciją, gerų strateginių ir technologinių sugebėjimų.
    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos