namo paštas IM tipai
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   sviečių knyga

Aprašymai
  Gorkis


„Inspektorius“
Racionalus loginis sensorinis intravertas
Pozityvistas, deklatimas, emotyvistas, aristokratas
 

Apibendrinančios savybės
Tai dalykiškas ir praktiškas žmogus, kuris mąsto logiškai, viską klasifikuoja, “sudėliodamas į lentynėles”. Į gyvenimą žiūri realiai, filosofiškai, mėgsta daryti išvadas, nemėgsta nepagrįstų fantazijų. Stengiasi suprasti, išanalizuoti įvairių objektų struktūrą, būtinai nustato bendrą jų hierarchiją. Aiškina viską taip pat logiškai ir nuosekliai. Stengiasi dirbti naudingą visuomenei darbą. Savo pasirinktoje veikloje siekia tobulumo. Dažniausiai lėtas. Neturi baimės jausmo. Namisėda, bet mėgsta kultūrinius renginius, jei kas jam nuperka bilietus. Pripažįsta visuomenines taisykles ir jų laikosi. Skausmingiausia – apkaltinti nesąžiningumu. Nekenčia, jei kas kišasi į jo reikalus, ima jo daiktus.

Tai gana konservatyvus, “žemiškas” žmogus, blaivus realistas. Jam patinka rami, jauki šeimos atmosfera. Labai rūpinasi savo sveikata, kartais mėgsta patinginiauti, skaniai pavalgyti, pamiegoti. Gorkis – šeimos bankas. Praktiškas, taupus, mokantis suskaičiuoti šeimos biudžetą, kad liktų ir “juodai dienai”. Skaniai gamina valgį. Receptais noriai dalijasi su kitais. Sveikatą tausoja. Mėgsta sportuoti. Bet ko nevalgo – maistas turi būti geras ir skanus.

Santykiai su žmonėmis
Draugijoje gana linksmas ir paslaugus. Svečius mėgsta namuose – pats į svečius ne taip noriai vaikšto. Lengvai bendrauja su žmonėmis, nors paprastai daug draugų neturi. Viską gali padaryti, kad tik jo šeimai būtų geriau. Negali žmogui pasakyti nemalonaus ar skaudaus į akis. Jam tai lengviau išreikšti raštu. Vertinant žmogų svarbu jo moralė ir dorovė. Bendravime mandagus, palieka išauklėto ir inteligentiško žmogaus įspūdį. Pastebėjęs žmoguje neigiamus bruožus ilgam praranda juo pasitikėjimą. Nemėgsta ekspromtų. Nelankstus, blogai įvertina žmonių individualias savybes. Sunku priversti jį pakeisti savo nuomonę, nemėgsta, kai jam prieštarauja. Bijo pokyčių. Blogai suvokia aplinkinių jausmus.

Darbas
Labai atsakingas, kruopštus darbe, nors gana metodiškas. Darbovietėje pripažįsta hierarchiją. Viršininkas jam visada autoritetas, kurio nurodymus reikia vykdyti. Pats elgiasi atitinkamai pagal savo pareigas. Net iš aukšto posto perkėlus į žemesnį, ramiai prisitaiko prie padėties. Aukštame poste linkęs į diktatūrą, visus privers paklusti. Nekenčia neatsakingumo.

Stengiasi dirbti reikšmingą visuomenei darbą. Savo pasirinktoje veikloje siekia tobulumo. Gorkis pedantiškas, stengiasi viską kontroliuoti. Jis nepakeičiamas, jei darbe reikia išsiaiškinti klaidas. Atkreipia dėmesį į kiekvieną detalę, jei labai reikia, gali dirbti viršvalandžius. Geras siaurų problemų tyrinėtojas. Šiaip persidirbti nelinkęs. Moka teoriją panaudoti praktikoje. Galėtų būti puikus statistikos specialistas, revizorius, televizijos komentatorius, sodininkas, efektyvus vadovas, jei nedidelis kolektyvas; gerai moka meistrauti, dirbti su technika. Jis nemėgsta blaškymosi, dvejonių, silpnavališkumo. Pats stengiasi viską atlikti sąžiningai, tvarkingai, kokybiškai. Žmones ir save vertina pagal dalykinius sugebėjimus. Tad labai nemėgsta, kai kritikuojami jo gabumai. Būdamas administratoriumi moka gerai organizuoti darbą ir tvarką. Visada kontroliuoja savo nurodymų vykdymą. Tvarkingai veda dokumentaciją, puikiai žino instrukcijas ir įsakymus ir jų laikosi.

Apranga, tvarka
Visuomet pasitempęs, tvarkingas. Rengiasi taip pat be galo kruopščiai. Jam labai svarbu, kad drabužiai būtų patogūs, daug dėmesio skiria drabužių švarai. Labai gražiai, tvarkingai, patogiai tvarko savo darbo įrankius. Supyksta, kai kas suardo daiktų išdėstymo tvarką. Moka susikurti komfortą ir to reikalauja iš kitų. Mėgsta tvarkyti kambarius, perstatinėti baldus, kiekvienam daiktui sugeba surasti pačią tinkamiausią vietą. Nepakenčia, jei kas be jo žinios paima jam priklausantį daiktą.

Laikas
Būtina padėti jam organizuoti ir planuoti laiką, nurodyti kaip racionaliai jį išnaudoti. Darbus atideda nakčiai, neišsimiega. Mintis apie ateitį sukelia įtampą. Reikia jam kalbėti apie galimą situacijos pakeitimą, ateities perspektyvas.

Negalima reikalauti
Nuolatinio atsižvelgimo į žmonių individualias savybes, greito prisiderinimo prie situacijos, nuolaidumo principiniais klausimais, konceptualių idėjų generavimo.
    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos