namo paštas IM tipai
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   sviečių knyga

Aprašymai
  Don Kichotas


„Išradėjas”
Iracionalus intuityvus loginis ekstravertas
Kvestimas, pozityvistas, konstruktyvus, demokratas
 

Apibendrinantys bruožai
Tai nepavargstantis naujų idėjų generatorius, nuolat ieškantis naujovių, parodantis senų metodų ydas, paaiškinantis, kaip jas pakeisti. Jis mąsto abstrakčiai, linkęs tirti paslėptą objektų esmę. Gana įžvalgus, bet nemoka savo minčių aiškiai išdėstyti kitiems – jo idėjos atrodo šiek tiek “miglotos”. Don Kichotas lyg rentgenu permato kiekvieno objekto potencines galimybes ir jėgą, bet įrodyti ar parodyti kitiems negali. Šio tipo žmonės stengiasi sukaupti daug ir įvairios informacijos: daug ir sistemingai skaito, lanko paskaitas. Be problemų jam neįdomu. Mėgsta kuo sunkesnes užduotis. Moka aktyviai ginti savo interesus. Grasinimai ir gąsdinimai mobilizuoja jėgas. Renka informaciją apie žmones. Jaučiasi atsakingi už visas gyvas būtybes ir jei jai gresia pavojus – Don Kichotas tampa labai agresyvus. Jis gina visa kas gyva.
Nepastebi žmonių išvaizdos, jų aprangos. Kovotojas už teisybę, nekenčia melo.

Santykiai su žmonėmis
Dievina draugiją. Elgiasi laisvai, nevaržomai. Pradeda pokalbius ir visuose dalyvauja. Diskusijose emocionalus, jos nenuobodžios. Lengvai atpažįsta kito žmogaus sugebėjimus iš šio kalbos, elgesio, įpročių. Vengia paviršutiniškų, pilkų žmonių. Į bendravimą žiūri kaip į darbą, bendravimas su jais – naudingai praleistas laikas. Jį traukia nemokančios išreikšti save asmenybės, ir jis su malonumu padės gabiam žmogui parodyti kaip tai padaryti. Prisiriša prie tų, su kuriais sieja bendra veikla. Mėgsta užsiimti tuo kas įdomu, nesvarbu ar tai naudinga. Pabrėžia savo demokratiškumą, stengiasi būti objektyvus ir teisingas. Gali būti geras organizatorius – suorganizuoti ką nors iš nieko. Bet viską iki detalių jam padaryti sunku. Jei nori, kad tai padarytų, reikia sakyti, kad tai svarbu žmonėms ar pan. Žino, ko žmonėms reikia, bet laukia, kad šie patys tai pasakytų. Tada padeda. Žmogus – viena svarbiausių jo tyrinėjimų sričių, užklaustas apie žmogų , papasakos viską, ką žinojo. Todėl dažnai vadinamas skundiku. Apie jausmus nekalba. Nesupranta, kiek galima priartėti prie žmogaus. Nebijo eiti prieš nusistovėjusias nuomones. Todėl ir artimiesiems nepriekaištauja, nes tuo lyg kištusi į jų jausmus. Mėgsta prisiimti atsakomybę, bet nepripažįsta jokių pareigų, net draugams. Jis myli visus, kas myli jį. Jis įsitikinęs, kad visi žmonės geri, visi rūpinasi vienas kitu. Nemėgsta būti pavyzdžiu kitiems, su geru – jis geras, su piktu – piktas. Kai Don Kichoto nuotaika gera – jis stiprus, aktyvus, pasaulis jam atrodo nuostabus , ir atvirkščiai. Spaudžiamas gali tapti agresyvus. Jam būtina turėti darbą ir mylimą žmogų, kitaip jis puola į depresiją, iš kurios nemato išeities. Draugiškumo demonstravimas, sveikas jumoras, komfortas, teigiamos emocijos jį įkvepia kūrybai.

Darbas
Don Kichoto darbą būtina pastebėti ir įvertinti. Nepakenčia griežtos darbo reglamentacijos. Jei kuo susidomi, gilinasi iš esmės, nori apie tai sužinoti daugiau. Tai tyrinėtojas, visada turintis naujų idėjų ir projektų. Gali dideliame informacijos sraute rasti netikėtą problemos sprendimą ten, kur nematė kiti. Išsiblaškęs, nuolat pameta smulkius darbus. Kartais būna paskendęs mintyse, net nemato aplinkinių. Jei pamato, kad tas dalykas neturi perspektyvos, meta jį ir imasi naujos veiklos. Būtina, kad veikla būtų reguliuojama iš šalies. Dirba daug, neapskaičiuodamas savo galimybių, tad pervargsta. Nežino kada sustoti. Geriausiai dirba savarankiškai, laisvu grafiku, patinka dinamiškas, reikalaujantis daug judėti, keliauti darbas.

Apranga, tvarka
Domisi globalinėmis problemomis, todėl buičiai neskiria dėmesio, ten – chaosas, ir tame chaose pats mažai orientuojasi. Daiktai mažai domina. Pats nemėgsta palaikyti tvarkos, rūpintis savo išvaizda. Gali vaikščioti tais pačiais drabužiais ir išgyvena dėl nepakankamai geros savo išvaizdos, bet visada sugalvoja pasiteisinimą. Sunkiai palaiko tvarką ir darbo vietoje. Kasdienių poreikių ir buities klausimais nuolaidus.

Laikas
Stengiasi būti punktualus, bet paprastai taip nesigauna. Vertina savo ir kitų laiką, nemėgsta jo leisti tuščiai – jei draugijoje jam neįdomu, tai išeina savais reikalais.

Negalima reikalauti
Praktiškumo, taip pat ir idėjų srityje, punktualumo, pareigingumo, darbų nuoseklumo ir užbaigtumo, nuolatinės tvarkos buityje ir darbe, kokybiško rutininio darbo.
    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos