namo paštas IM tipai
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   sviečių knyga

Aprašymai
  Štirlicas
 


„Administratorius”
Racionalus loginis sensorinis ekstravertas
Emotyvistas, kvestimas, negatyvistas, aristokratas

 

Apibendrinantys bruožai
Bet kokioje situacijoje sugeba tiksliai ir greit priimti sprendimus ir veikti. Visada žino ką daryti ir veikla sprendžia visas problemas. Be galo racionalus, šaltakraujiško proto, mąsto labai nuosekliai, detaliai atrinkdamas visą informaciją, kuri jam naudinga. Veržlus ir darbštus. Įgijęs gyvenimiškos patirties, tampa lankstesnis ir išmoksta taktiškai “prieiti prie žmogaus”. Taupiai ir racionaliai elgiasi su pinigais. Konservatyvus tradicijų šalininkas. Nemėgsta kompromisų, trūksta diplomatiškumo.

Daugeliui būdinga savybė – herojiškumas, su kuriuo neatsiejamai rišasi sentimentalumas. Mėgsta mokyti žmones, kaip reikia elgtis ir apskritai gyventi. Sirgti nemėgsta ir nemoka. Vietoj to, kad duotų organizmui susitvarkyti su liga, stengiasi susigaudyti jos priežastyse, gydyme, priešpastato įvairių gydytojų nuomones ir kaltina juos nekompetentingumu. Pragmatikas: žmonių poelgius vertina naudingumo požiūriu.

Santykiai su žmonėmis
Draugijoje – linksmas, įdomus ir šnekus. Vertina ryšius tarp žmonių, jei jie reikalingi, sugeba dirbtinai palaikyti. Visapusiškai studijuoja žmogų, kad galėtų paaiškinti jo poelgius logiškai. Į per didelį emocionalumą reaguoja įtariai. Tokiais atvejais savo nusistatymą išreiškia replikomis, paskui gailisi, bet atsiprašyti sunku. Nemėgsta pripažinti savo neteisybės. Tada elgiasi pabrėžtinai ramiai. Įniršis – Štirlico prieglobstis ekstremalioje situacijoje, su kuria jis pats negali susidoroti. Jam reikia žmogaus, kuriuo galėtų visiškai pasitikėti. Be jo gali pavirsti į džiūvėsį, pedantą ir niurgzlį. Jam reikia, kad aplinkiniai įvertintų jo sugebėjimus, “paglostytų” savimeilę. Jis nejaučia santykių tarp žmonių, nors ir mąsto apie juos. Reikia, kad kas nors jam paaiškintų, padėtų. Labai rūpestingas, aprūpina savo artimiesiems materialinę gerovę. Tuščiai neplepa.

Darbas
Aistringas kovotojas už kokybę, darbo pagrįstumą ir patikimumą. Bet tai nereiškia, kad jis siekia pergalės bet kokia kaina. Nemėgsta eiti bandymų ir klaidų keliu. Veiksmams turi turėti smulkią informaciją. Prieš pradėdamas ką nors daryti, iš visų galimų kanalų surenka informaciją, ją perskaito ir gerai išstudijuoja. Apsigimęs žvalgas. Nepakenčia neaiškių, painių atsakymų, reikalauja aiškumo ir tikslumo. Labai pareigingas, nekenčia klastos, sukčių ir apsukruolių. Jei ko imasi, stengiasi padaryti iki galo. Nekenčia, kai jį skubina. Darbo aplinkoje sausas ir oficialus, bet neoficialioje aplinkoje stengiasi būti nuoširdus, juokauja.

Jei tampa viršininku, linkęs vadovautis autoritariniais metodais. Negiria už gerai padarytą darbą, laiko tai norma. Jį išmuša iš vėžių neapibrėžtos situacijos, jei trūksta faktų atideda sprendimo priėmimą. Jam reikėtų, kad kas išaiškintų artimiausias veiklos perspektyvas, nes planus jis stengiasi įvykdyti racionaliai, pagal logikos dėsnius. Jei suklysta, neprisipažįsta klydęs, jam sunku atsiprašinėti. Nekenčia, kai jam trukdo dirbti. Moka įvertinti padėtį ir priimti sprendimą. Geras vadovas: tobulina darbo procesą. Stengiasi sukurti visas sąlygas darniam darbui, moka koordinuoti žmonių ir padalinių veiklą. Geriausiai sekasi valdymo sferoje (esant stabiliai situacijai), ekonomikoje, bako kreditų skyriaus darbuotoju, technikos eksploatacijoje ir remonte, žemės ūkyje.

Apranga, tvarka
Turi stiprų šeimininko jausmą savo nuosavybei. Svečių priėmimui ruošiasi lyg paradui. Viskas turi būti išvalyta iki blizgesio. Nervinasi, kad nespės laiku, gainioja namiškius. Visada pasitempęs, kartais net pedantiškai tvarkingas. Kovoja su chaosu ir betvarke, kur ji bebūtų.

Jo drabužiai gražūs, suderinti, kokybiški. Rengiasi skoningai, elegantiškai, perdaug nesipuošia. Mėgsta, kai aplinkiniai gerai apsirengę. Duoda jiems nurodymus pagal savo skonį. Mėgsta klasikinį stilių. Konservatyvus skonyje ir pamėgtuose dalykuose.

Laikas
Savo dieną planuoja. Nepakenčia tuščio laiko gaišinimo, reikalų vilkinimo. Nemėgsta, kai jį kas skubina arba sulaiko. Turi žinoti iš anksto, kada baigti darbą.

Negalima reikalauti
Švelnumo, diplomatiško elgimosi su žmonėmis, šaltakraujiškumo ekstremalioje situacijoje, lankstaus elgesio, nestandartinių idėjų generavimo.
    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos