N A M O    P A Š T A S    I M  t i p a i
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   svečių knyga

TARPTIPINIŲ SANTYKIŲ STRUKTŪRA
  Tarpkvadriniai tarptipiniai santykiai

Tarptipinius santykius pradėsime nagrinėti nuo IM tipų santykių kvadros viduje. Socioną sudaro keturios kvadros: „alfa“, „beta“, „ga­ma“, „delta“. Kiekvieną kvadrą sudaro keturi IM tipai, kurių kiek­vienas palaiko keturių rūšių santykius su kvadros „kaimynais“:
– tapatumo;
– abipusio papildymo (dualieji);
– veidrodiniai;
– aktyvacijos.
Visi išvardyti santykiai priskiriami simetriškųjų kategorijai.
Pagal tai kiekvienoje kvadroje aptinkama:
– dvi dualiųjų poros;
– dvi veidrodinių poros;
– dvi aktyvatorių poros.
Tapatumo santykius, kalbant iš esmės, sunkiai galime vadinti san­tykiais. Todėl, kad santykiai visada pasižymi dinamika, o čia jos nėra. Jiems nėra kur pasireikšti, nes tapačių, t.y., vienodų IM tipų, reakcija direktyvinio (automatiško) elgesio lygiu – visiškai identiška. Viena ir ta pati „tapačiųjų“ situacija sukelia vieną ir tą pačią reakciją: jiems patinka vienas ir tas pats, vienas ir tas pats sukelia agresiją ir t.t. Taigi, jei žmogus nusprendė psichologiškai pailsėti, pabūti ramybės būsenoje ir, tuo pačiu, fiziškai būti ne vienas – verta pasikviesti į kompaniją ta­pataus IM tipo žmogų. Būdami šalia, jie neįgris vienas kitam savo kalbomis. O kam? Ir taip viskas aišku. Tai primena meditaciją arba vi­dinį dialogą su savimi. Eksperimentais buvo įrodyta, kad, patekė į vienodą situaciją, tapatūs IM tipai labai panašiai mąsto ir, be to, ilgai tyli.
Suprantama, kad tapataus IM tipo žmonių santykiuose galime pastebėti žinomą dinamiką. Tačiau ją gali sąlygoti tik išorinis socialinis struktūravimas: tėvai – vaikas, viršininkas – pavaldinys, lyderis – pavaldusis ir pan.
Taigi tapačių IM tipų santykiai – tai absoliutus automatiškas tar­pusavio supratimas. Jei žmogų, lyg ir atsitiktinai, supa tapataus IM tipo žmonės, vadinasi, šiam žmogui reikia psichologinės ramybės, t.y., jei žmogus sąmoningai nori psichologiškai pailsėti, jis turi suburti „ta­pačiųjų“ kompaniją.

„Gerai patylėjome! Apie daug ką!“

Būdinga kvadros ypatybė ta, kad visi keturi IM tipai naudoja vienodą komponenčių rinkinį. Jeigu pagrindu laikytume bet kurį IM tipą, galėtume automatiškai „apskaičiuoti“ visą jo kvadrą.

„Alfa“ kvadros schema.
Sutartinis žymėjimas:
– bazinis IM tipas;
– kryptis nuo tipo pirmosios funkcijos prie trečiosios;
Aš, D, V, A – nuoroda į pirmąją funkciją, atitinkamai į bazinį IM ti­pą, jo dualųjį, veidrodinį ir aktyvatorių.

Pavyzdžiui, imame IM tipą „Don Kichotas“ ir, sujungė kvadratą, au­­to­matiškai gauname visą „alfa“ kvadrą:

Funkcijos
1 2 3 4  
– intuityvus-loginis ekstratimas (Don Kichotas);
– sensorinis-etinis introtimas (Diuma);
– loginis-intuityvus introtimas (Robespjeras);
– etinis-sensorinis ekstratimas (Hugo).

Visi keturi IM tipai turi tą patį komponenčių rinkinį, nors jos ir yra skirtingose funkcijose. Vadinasi, kvadros viduje yra tam tikra vie­noda socionikos kalba arba kodas, todėl kvadroje tarpusavio suvokimo lygis gana aukštas, priešingai nei santykių su kitų kvadrų atstovais. Vienos kvadros nariai bendrauja viena kalba. Netgi kritika, nuskam­bėjusi iš kito kvadros nario lūpų, priimama lojaliai.

 
 
    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos