namo paštas IM tipai
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   sviečių knyga

Aprašymai
  Dostojevskis


„Humanistas”
Racionalus etinis intuityvus intravertas
Deklatimas, pozityvistas, konstruktyvus, aristokratas
 

Apibendrinančios sąvybės
Didelis psichologizmas, savianalizė. Gilus sąžinės jutimas. Kreipia didelį dėmesį į garbingumą, padorumą, inteligentiškumą. Žino, kaip užmegzti šiltus draugiškus santykius su aplinkiniais, kaip įprasminti savo gyvenimą remiantis bendražmogiškais principais. Humanizmas ir užuojauta žmonėms. Mėgsta ramų gyvenimo ritmą. Nemėgsta minios, garsių komplimentų. Vengia žalingų įpročių. Siekia savęs tobulinimo, domisi moralinėmis, filosofinėmis problemomis.
Stengiasi nieko nesiskolinti, jei pasiskolina – visada atiduoda. Pats nemėgsta skolinti, apie tai nepamiršta ir išgyvena, jei neatiduoda, nes pats negali paprašyti grąžinti. Turi jautrią sąžinę, lengvai įžeidžiamas. Labai nerimauja dėl konfliktų. Patiklus ir nuoširdus ir jam tenka dėl to gailėtis, nes jo gerumu piktnaudžiaujama. Šio tipo žmonės galėtų būti geri psichoterapeutai. Nemėgsta skubotumo, nelabai pasitiki savimi, dažnai prieš ką nors nuspręsdamas abejoja, svarsto, kankinasi. Nemoka organizuoti veiklos, pasirūpinti savo piniginiais reikalais. Jis turi jausti, kad yra reikalingas ir nepakeičiamas. Nesidomi tuo, kas neliečia jo interesų.

Santykiai su žmonėmis
Jaučia žmones, jų emocijas, turi ypatingą savybę – moka prisitaikyti prie kitų žmonių jausmų. Įsijaučia į kitų išgyvenimus. Jam svarbu ne žodžiai, kurie sakomi, o intonacija. Kai žodžiai neatitinka intonacijos, jis girdi tik intonaciją ir pagal tai sprendžia apie žmogaus būklę. Išklauso žmones, nuima jų emocinę įtampą. Su visais palaiko gerus santykius. Moka sutaikyti priešus, pats likdamas objektyvus. Reikalingas žmogus, kuriuo jis galėtų rūpintis. Gyventi be užuojautos žmogui negali – jaučiasi nereikalingas. Sugeba daug dirbti artimo labui. Bet reikia, kad tai pastebėtų ir įvertintų, jei ne – įsižeidžia. Užsigavę ant žmogaus demonstruoja pasitraukimą nuo jo, pasišalinimą į tolį. Pirmas į jį nesikreips, bet tereikia parodyti gerą nuotaiką ir jis atleidžia. Jei jaučia, kad žmogui reikalingas, niekada jo nepalieka, net jei jau yra tam žmogui abejingas ir nebemyli. Labai pastovus savo simpatijose. Puikiai suvokia žmonių tarpusavio santykius. Neigiamai vertina prievartą, jai priešpastato ramų atkaklumą. Labai nerimauja dėl konfliktų. Taktiškai atskleidžia žmonių ydas, priima žmones tokius, kokie jie yra. Stengiasi objektyviai įvertinti žmones ir jų sugebėjimus. Jis švelnus ir nepriekabus. Nors ir demonstruoja objektyvumą, tačiau jo nuomonė labai priklauso nuo simpatijų, antipatijų. Skaudžiai išgyvena vienatvę, jam reikalingas artimųjų dėmesys. Nepakenčia prievartos, tolerantiškas, taktiškas. Negali aktyviai primesti savo valios kitiems. Jis mano, kad daro viską, ką pajėgia. Visada įvykdo tai, ką pažada, labai patikimas. Moka išvengti neigiamų nuotaikų bendraudamas. Pats didžiausias reikalavimas partneriui – ištikimybė. Neištikimybės neatleidžia. Jei nori sužinoti, kaip į jį žiūri žmogus, Dostojevskiui užtenka tik į jį pažiūrėti. Negali pakęsti įsakmaus tono. Jo galima tik prašyti – tada jis padarys, ką tik nori. Bet jei paliepsi – užpyks, įsižeis ir nieko nedarys.

Mėgsta nedideles kompanijas. Geriausiai jaučiasi nedideliame artimų žmonių rate, kuriuos sieja ne tik oficialūs, bet ir draugiški santykiai. Svetimoje kompanijoje tyli. Viską išgyvena savyje ir tik labai artimiems žmonėms atskleidžia savo jausmus. Nelabai pasitiki savimi. Prieš priimdamas sprendimą ilgai abejoja, svarsto.

Darbas
Išvystytas pareigos jausmas, supratimas “reikia”. Pats yra tam pavyzdys, to reikalauja iš kitų. Dirba kruopščiai, bet lėtai. Reikia daug instrukcijų. Paskęsta reikalo detalėse, nemoka įvertinti savo darbo kokybės ir jam išleisto laiko. Nepasitiki savimi, nerodo iniciatyvos. Objektyviame pasaulyje domina viskas. Mėgsta pateikti idėjas ir mintis, atskleidžiančias problemų esmę. Gerai pastebi trūkumus ir alternatyvas naujuose sumanymuose. Nori kad viskas aplink būtų protinga. Komfortiškoje aplinkoje dirba efektyviau. Demonstruoja darbštumą, punktualumą, discipliną. Rekomenduojamas auklėjamasis darbas, psichoterapija, religinė veikla, rašytojas, bibliotekininkas, filosofinės-humanitarinės sferos.

Apranga, tvarka
Kritiškai vertina savo išvaizdą, sielojasi, jei kas nors apie ją atsiliepia neigiamai. Drabužiai turi būti gražūs ir kokybiški, bet nekristi į akis. Negali leisti sau būti netvarkingu, nepakenčia netvarkos namuose. Nereikalingi daiktai tūri būti tuoj pat išmesti. Tvarkos palaikymas iš jo reikalauja daug jėgų. “Gerai būtų, jei tuo užsiimtų kas kitas”, bet jei kito nėra, tvarkosi pats.

Laikas
Nesiorientuoja laike. Susitikimo laiką reikia nurodyti. Pasimeta, jei pačiam reikia planuoti laiką. Jei yra planas, jam paklūsta. Jei reikia, punktualus.

Negalima reikalauti
Iniciatyvos, sumanumo, ryžtingumo, greito ir kokybiško neįdomaus darbo atlikimo, organizacinių sugebėjimų.
    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos