namo paštas IM tipai
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   sviečių knyga

Aprašymai
  Robespjeras


„Analitikas”
Racionalus loginis intuityvus intravertas
Negatyvistas, kvestimas, emotyvistas, demokratas
 

Apibendrinančios savybės
Puikiai sugeba analizuoti, įsigilina į pačią problemos esmę ir niekuomet jos neinterpretuoja savaip. Jo apmąstymai objektyvūs; elgesys logiškas ir nuoseklus, geras loginis mąstymas. Visada ieško reiškinių priežasčių ir padarinių. Mąsto daugiau teoriškai, gautą informaciją perima tik logiškai “apdorojęs”. Valgiui neišrankus. Bet, jei tenka susirūpinti sveikata, valgiui kelia didelius reikalavimus. Kartais užsiima sveikatos profilaktika: joga, iškrovos dienos… Kaupia informaciją apie ligas, apie sveiką gyvenimo būdą. Apie ligas kalbėti nemėgsta, bet mėgsta kai apie tai kalba kiti. Jis klausosi ir kaupia informaciją.

Būdinga savianalizė. Dažnai turi pomėgį, kuriame nuolat tobulėja. Pakantus kitų požiūriams ir gyvenimo stiliams. Mėgsta samprotauti apie įvairias schemas, struktūras, vertina aiškias, nors ir abstrakčias, logines idėjas. Šiam tipui priklauso daug filosofų – humanistų, kovotojų už socialinį teisingumą: A. Sacharovas, N. Rerichas, T. Moras. Jų humanizmas gana racionalus ir šaltas, nes jiems sunku suprasti emocionalias vertybes. Robespjeras svarsto taip: “ Teisinga tai, kas logiška”. Prisiriša prie daiktų ir sunkiai su jais skiriasi. Nujaučia pavojų. Puikiai moka atskirti šalutinį dalyką nuo pagrindinio.

Santykiai su žmonėmis
Svarbiausia – žmonių tarpusavio santykiai ir jų išlaikymas. Jis turi viską žinoti apie žmogų. Draugiją mėgsta, bet joje nepasižymi nei linksmumu, nei šnekumu. Nepavydus ir geranoriškas – žmonių ydas bei sugebėjimus vertina objektyviai. Retai supyksta. Tiki žmonių sąžiningumu ir nuoširdumu, todėl kitiems sudaro patiklaus ir naivaus žmogaus įspūdį. Iškart pastebi prieštaravimus, suprantamai išaiškina sudėtingus klausimus. Pokalbį palaiko tik kai jame liečiamos jam įdomios temos, pašalines smulkmenas praleidžia pro ausis. Jei tarpusavio santykiai su žmogumi pasikeitė – iš karto reaguoja, elgiasi taip, kaip reikia pasikeitusiomis aplinkybėmis.

Robespjeras atidus, nuolaidus, moka kitus išklausyti, bet bendraudamas išlaiko psichologinę distanciją, jam reikia objektyvių simpatijos ar antipatijos įrodymų, nes pats nesugeba įvertinti partnerio jausmų. Jausmų įrodymas – reali pagalba sprendžiant jo problemas, nes nebūdamas įsitikinęs partnerio jausmais, jis nesiryžta artimiau bendrauti. Aplinkiniams sudaro uždaro, nekomunikabilaus žmogaus įvaizdį. Didelėse draugijose jis šneka dalykiškai, o mažesnėse gali būti iškalbesnis. Sunku susipažinti. Maloniau bendrauja su gyvybingu, emocionaliu pašnekovu.

Pyksta, jei kas nors gilinasi į jo vidaus pasaulį. Dėl to net su artimaisiais negali aiškintis savo santykių. Vengia kalbų apie jausmus. Kuo glaudesnis dvasios ryšys, tuo švelnesnis, mandagesnis, atidesnis bus, užjaus partnerį ir supras jo problemas. Pats stengiasi nerodyti savo neigiamų emocijų. Gali būti atkaklus ir nepripažinti kompromisų. Atsargus bendravime, laikosi distancijos. Nemėgsta nekviestų svečių, nemoka jų užimti.

Darbas
Labai darbštus. Dirba lėtai, gilinasi į detales. Pateikia daug sprendimų variantų, iš kurių sunkiai išsirenka vieną. Darbą atlieka kūrybiškai, nemėgsta, jei kas nors jam komanduoja. Geriausia, jei kas nurodo ką daryti, o kaip, jis žino pats. Išnagrinėjęs problemą, pasiūlo iš principo naują sprendimą. Nejaučia kada sustoti, nejaučia savo fizinės būsenos – reikia pasirūpinti sveikata. Nemėgsta monotoniškų, neįdomių, nors ir būtinų darbų. Sąmoningai ieško priežasties, kaip juos atidėti. Planuoja darbo dieną ir stengiasi planus įvykdyti. Jei tai vadovas – tai labai demokratiškas, o ir vadovauti gali tik demokratijos sąlygomis.

Greit susierzina, jei trukdoma dirbti. Šio tipo moterys labiau rūpinasi darbu, negu namais. Per darbus gali pamiršti ir pavalgyti. Tai puikūs darbuotojai, dirba kokybiškai ir tiksliai. Būtina domėtis Robespjero darbu ir pasiektais rezultatais, pagirti, kad viską padarė laiku. Struktūros, klasifikacija – jo stilius. Nekenčia, kai jam įsakinėja. Siekia nepriklausomybės, bet jam gali vadovauti žmogus, mokantis ramiai ir švelniai įkalbinėti, bet atkakliai. Jis už discipliną ir tvarką, bet pagrįstus ne administraciniu spaudimu, o sąžine, pareiga, asmenine atsakomybe. Geriausios veiklos sritys yra mokslinė tiriamoji veikla, analitinė, duomenų apdorojimas, reiškinių ir objektų tyrimas, gerai dirba kur reikalinga sisteminė analizė, klasifikacijų ir schemų kūrimas.

Apranga, tvarka
Vyrai į aprangą nekreipia dėmesio. Jiems labiau patinka pastelinės spalvos. Šio tipo atstovai dažnai atrodo netvarkingi, bet užsigauna, kai šnekama apie jų išvaizdą. Šia tema nemėgsta nei pagyrimų, nei kritikos. Apie kitų išorę gali kalbėti tik su artimaisiais. Neturi įgimto skonio.

Moterys daug tvarkingesnės, bet taip pat sunku apsirengti taip, kad viskas būtų švaru, išlyginta, susiūta ir suderinta. Jos turi geresnį estetinį skonį. Kambariai tvarkingesni nei apranga. Buityje nereiklus, pasitenkina patogiu minimumu. Kasdieniai buitiniai rūpesčiai jį slegia. Moterims iš buities darbų priimtiniausia indų plovimas. Moteris gali pakeisti Robespjerą taip, kaip ji nori – jis taps tvarkingas ir dailus, svarbiausia – jo puikus vidaus pasaulis. Higiena – svarbu.

Laikas
Paprastai moka planuoti savo laiką, stengiasi nevėluoti, viską padaryti laiku. Laiką gerai jaučia, punktualus.

Negalima reikalauti
Ryžtingumo, komunikabilumo, jautraus prisitaikymo prie pašnekovo, praktiškumo ir mobilumo.
    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos