namo paštas IM tipai
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   sviečių knyga
 
Balzakas INTP  
Diuma ISFP  
Don Kichotas ENTP  
Dostojevskis INFJ  
Dreizeris ISFJ  
Dž. Londonas ENTJ  
Gabenas ISTP  
Gorkis ISTJ  
Hamletas ENFJ  
Hekslis ENFP  
Hugo ESFJ  
Jeseninas INFP  
Napoleonas ESFP  
Robespjeras INTJ  
Štirlicas ESTJ  
Žukovas ESTP  

Aprašymai
  Balzakas


„Kritikas“
Iracionalus intuityvus loginis intravertas
Deklatimas, pozityvistas, konstruktyvus, demokratas
Apibendrinantys bruožai
Pats intravertiškiausias iš visų intravertų. Jausmų stengiasi nerodyti. Jie – lyg ledkalnis, matyti tik maža dalelė. Siekia racionalių veiksmų. Eruditas, daug skaito, mąsto. Perskaitytą atsimena iki smulkmenų ir vaizdžiai atpasakoja. Namisėda, svečius mieliau priima namuose. Gana tingus. Vengia daryti, kas paskui gali atrodyti nereikalinga. Eisena lėta, judesiai plastiški. Gerai jaučia loginius prieštaravimus. Buityje kuklus, bet vertina komfortą. Ironiškas, bet gerai moka paguosti nusiminusius. Jaučia poreikį periodiškai fotografuotis. Taupus, protingai leidžia pinigus. Laikui bėgant, randa tokią veiklos sritį, kuri jį visiškai aprūpina materialiai. Turi stiprią intelektualią vaizduotę. Detales atvaizduoja tiksliai. Gerai įspėja ateities įvykius, viską gali žinoti iš anksto. Mažai emocingas. Mėgsta analizuoti įvairias situacijas, apie kurias pasakoja kiti.

Santykiai su žmonėmis
Svarbiausias bruožas, kad bendraudamas su žmonėmis jaučia barjerą. Gali apsieti ir be draugų. Dažniausiai jei turi, tai tik vieną ar keletą, su kuriais nuolat bendrauja. Vienatvė neslegia – tai greičiau poilsis. Mažakalbis. Kalba lėtai, logiškai, linkęs labiau išklausyti kitus, nuo ilgo bendravimo pavargsta. Kartais daro komunikabilaus, veiklaus žmogaus įspūdį, bet tai tik patogi kaukė. Nepažįstamoje kompanijoje tylus ir nepastebimas. Gali tiksliai apibūdinti žmogų, nusakyti jo pagrindines reakcijas. Skeptikas iš prigimties. Mėgsta ginčytis įvairiomis temomis, būna atkaklus ir nesukalbamas, jei įsitikinęs savo teisumu.

Minkštos širdies. Patinka stiprūs, gerai savo gyvenimo kelią žinantys žmonės. Gali būti ciniškas, grubus, pasijuokiantis. Moka pakelti nuotaiką, jei kitam nesiseka. Veidas niūrus, akys didelės ar mažos, liūdnos. Jausmuose pastovus, nelinkęs į riziką, neapgalvotus nuotykius. Mėgsta būti priklausomas nuo savo mylimo žmogaus. Nemėgsta sakyti komplimentų, daugiau kalba apie trūkumus. Sunku reikšti valią, ką nors įkalbinėti.

Darbas
Dirba lėtai, kruopščiai, gilindamasis į detales. Darbe nuoseklus, sąžiningas ir pareigingas. Turi gerą intuiciją, kurios dėka gali numatyti veiklos rezultatą. Gerai įvertina rizikos laipsnį, skeptiškai vertina skubotus projektus. Imasi tų reikalų, kur mato realų pelną. Viską apskaičiuoja, kontroliuoja procesą. Geriausiai darbas sekasi mokslinėje–tiriamojoje veikloje, taikomojo būdo – programavimas, matematika, ekspertizė ir prognozė, sudėtingų problemų analizė. Makroekonomika. Filosofija, istorija, darbas archyve, bibliotekoje.

Tvarka, apranga
Labai higieniškas. Dažnai plauna rankas. Tvarkingas, rengiasi skoningai, labai svarbi drabužių švara. Nors turi skalbimo mašiną, dažnai plauna rankomis – “o gal dažo?”.

Laikas
Laiką jaučia, todėl niekada nevėluoja, punktualus.

Negalima reikalauti
Darbo operatyvumo, rūpestingumo, svetingumo, emocionalaus jaudinimosi dėl kito, ryžtingumo ekstremalioje situacijoje.
    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos