N A M O    P A Š T A S   I M   T I P A I
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   svečių knyga

TARPTIPINIŲ SANTYKIŲ STRUKTŪRA
  Konfliktiškų santykių struktūra

Apžvelgsime šiuos santykius analizuodami IM tipų „Don Kichoto“ ir „Draizerio“ sąveiką.
„Draizeris“ „Don Kichotui“ – antiaktyvatorius. Jei „Draizeris“ sa­vo aktyvacijos partnerį įkvepia ir skatina veikti, tai „Don Kichotas“ – stabdo. Kaip ir kodėl tai vyksta?
„Don Kichoto“ subjektinė logika – jo kūrybinės srities turinys tuo pačiu yra ir „Draizerio“ baimių turinys. Objektinė sensorika, kaip „Draizerio“ kūrybinės srities turinys, yra „Don Kichoto“ baimių turinys.
Tai, kas įtaigauja „Don Kichotą“, yra „Draizerio“ reikalavimų su minuso ženklu sritis, t.y., „nereikia“. Ir, atvirkščiai, tai, kas įtaigauja „Draizerį“ – „Don Kichoto“ „nereikia“.
„Draizeris“ įsitikinės savo santykiais su kuo nors, tačiau atvirai to nerodo. Tai sukelia „Don Kichoto“ įtampą, nes jis negali įtvirtinti savęs vertinimo, jei nežino kitų požiūrio į save. „Don Kichotas“ įsitikinės išorinės situacijos vientisumu, nepriklausomai nuo joje dalyvaujančiųjų principingumo ir nuoseklumo. Tai kelia įtampą „Draizeriui“.
Akivaizdu, kad tokio IM tipo žmonių santykiai automatiniu lygiu negali sukelti konfliktų. Iš tikrųjų „Don Kichoto“ aktyvatorius yra „Hugo“. Romantikai „Don Kichotas“ ir „Hugo“ puikiai bendrauja pagal principą: „Už ką, gegulė giria gaidį? Ogi už tai, kad giria jis gegulė!“. Tačiau antiaktyvatorius „Draizeris“ su „Don Kichotu“ bendrauja visiškai priešingai: „Neįsijausk! Gana svajoti – imkis darbo, uždirbk pinigų!..“ Suprantama, su šiuo „finansistu“ ir „titanu“ „Don Kichotas“ pradeda nevalingai konfliktuoti.
Įveikus refleksinį dėmenį, vadinamieji konfliktiški santykiai įgauna visai kitą prasmė. Jei „Don Kichotas“ išmoks pateikti savo santykius kaip „Draizeris“, jo savęs vertinimo problemos laimingai sprėsis. Ir, atvirkščiai, jei „Draizeris“ bus apsaugotas visybinės išorinės situacijos, niekas ir niekada negalės jo apkaltinti prieštaringumu ir neprincipingumu.
Konfliktiški IM tipai nurodo vienas kitam tikslią kryptį spren­dimų, susijusių su savęs vertinimo apsaugojimu. Čia ir slypi tokių santykių praktinė prasmė. Tačiau įžvelgti šią prasmė nepažįstantiems savo refleksų yra sunku.
„Konfliktuotojau, nespausk stabdžių!

Konfliktiškų IM tipų poros:
Don Kichotas – Draizeris
Džekas Londonas – Diuma
Hugo – Balzakas
Robespjeras –Napoleonas
Hamletas – Gabenas
Gorkis – Hekslis
Žukovas – Dostojevskis
Jeseninas – Štirlicas

Trumpas komentaras
Apžvelgėme santykius įvairių IM tipų, priklausančių priešingoms kvadroms. Visi šie santykiai simetriški. Psichologiniu požiūriu tai pakankamai įtempti santykiai, tačiau labai tvirti. Išėjus už mąstymo ir elgesio refleksų ribų, šiuose santykiuose galima įžvelgti slaptas savo svajones, galima atskirti visą teisingų sprendimų sektorių, nustatyti tikslią savęs vertinimo problemų sprendimo kryptį ir, galiausiai, susipažinti su antrąja savęs puse ir pasistengti surasti savo vientisumą (visybė).

„Pažindamas kitus – pažįsti save!
Pažindamas save – pažįsti IM tipą!“
    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos