N A M O    P A Š T A S    I M  t i p a i
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   svečių knyga

TARPTIPINIŲ SANTYKIŲ STRUKTŪRA
  Giminiškų santykių struktūra

Kitas santykių tipas – giminiški. Tokie simetriški santykiai sieja IM tipus „Don Kichotą“ ir „Hekslį“. Apžvelgsime juos pagal kokybinių struktūrų metodą.
 
„Don Kichotas“ „Hekslis“

Giminiški santykiai (simetriški).
Abiejų IM tipų „gavimo iš šalies“ blokai sutampa. Iš pasaulio jie nori vieno ir to paties: išorinės situacijos vientisumo pasitikėjimo sri­tyje ir sensorinio komforto sugestijos srityje.
Skiriasi jų „pateikimo aplinkai“ blokai. „Don Kichotas“ pateikia subjektyvias teorijas ir aiškinimus, ir tuo siekia išsaugoti teigiamą požiūrį į save. „Hekslis“ manipuliuoja savo reikalavimais ir vertinimais, ir tuo siekia apsaugoti savo žinias ir objektyvaus pasaulio tvarką.
Vadinasi, jei žmonės gerbia vienas kito informacinė-elgesio produkciją, gali susiklostyti draugiški, ar bent jau neutralūs santykiai. Kitaip tariant, jie gali tapti „gerbiamais giminaičiais“, bendrai ieškančiais „geros vietos pasaulyje“.
Tačiau, jei kuris nors vienas neigiamai vertins kito kūrybą, santykiai paaštrės. Būdami toje pačioje situacijoje, jie pradės konkuruoti var­tojimo srityje ir stengsis užimti lyderio poziciją „giminaičio“ atžvilgiu, tada prasidės kova arba, kitaip tariant, rietynės dėl „geresnės vietos“.
Šie santykiai rodo, kad žmonės gali galvoti ir elgtis neįprastu mums būdu, nors nori ir reikalauja vieno ir to paties. Antra vertus, bendraujant su giminišku IM tipu galima suvokti, kad mūsų norų realizavimo būdas nėra vienintelis galimas.

„Pasitrauk, gerbiamasis! Tai ne tau!“

 Giminiškų santykių poros:
Don Kichotas – Hekslis
Diuma – Gabenas
Hugo – Hamletas
Robespjeras – Gorkis
Žukovas – Napoleonas
Balzakas – Jeseninas
Džekas Londonas – Štirlicas
Draizeris – Dostojevskis
    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos