N A M O    P A Š T A S   I M   T I P A I
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   svečių knyga

TARPTIPINIŲ SANTYKIŲ STRUKTŪRA
  Dalykinių santykių struktūra

Tokie santykiai sieja IM tipą „Don Kichotą“ su IM tipu „Žukovu“. Apžvelgsime jų struktūrą pagal KSM.
 
„Don Kichotas“  „Žukovas“

Dalykiniai santykiai.

Matome, jog abu IM tipus apibūdina vienodos komponentės, esančios „pateikimo aplinkai“ bloke: abiejų savęs vertinimą sąlygoja požiūrio į juos kokybė, o kūrybinis procesas vyksta subjektinės logikos kalba.
Nagrinėjamų tipų vartojimo blokas pasižymi priešinga orientacija. „Žukovas“ nori veikti savo subjektyvių idealų srityje, o „Don Kichotui“ reikia sensorinio komforto vientisoje ir harmoningoje situacijoje.
Kaip šie santykiai pasireiškia praktikoje? IM tipai, kuriuos sieja dalykiniai santykiai, siekdami skirtingų dalykų, siūlo tos pačios rūšies produkciją: jiems rūpi vienas ir tas pats ir gamina jie vieną ir tą patį. Todėl, atsidūrė tokioje pačioje situacijoje, šie IM tipai neišvengiamai pradės konkuruoti. Automatiškai susivienyti jie negali, nes vartojimo srityje siekia skirtingų tikslų.
Kad ką nors galėtų daryti kartu, šie tipai turi iš anksto susitarti dėl įtakos zonų pasiskirstymo. Tada jų santykiai iš tikrųjų gali įgyti dalykinio pobūdžio, nes „gavimo iš šalies“ bloke nėra konkurencijos, o tai leidžia išvengti emocinių konfliktų. Prekė viena – kaina kita.
Jei pavyksta susitarti, santykiai klostosi lengvai, jei ne – kyla konfliktas, sukeltas kovos dėl realizavimo rinkos. Mokomasi kultūringos kovos sutartinėmis sąlygomis taisyklių, priešingu atveju – kova už įtakos sferą.

„Nelįsk į mano daržą, tai būsime draugai!“

Dalykinių santykių poros:
Don Kichotas – Žukovas
Diuma – Jeseninas
Hugo – Štirlicas
Robespjeras – Dostojevskis
Hamletas – Džekas Londonas
Gorkis – Draizeris
Napoleonas – Hekslis
Gabenas – Balzakas
 
    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos