N A M O    P A Š T A S   I M   T I P A I
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   svečių knyga

TARPTIPINIŲ SANTYKIŲ STRUKTŪRA
  Visiškos priešybės santykių struktūra

Apžvelgsime šiuos santykius pagal „alfa“ ir „gama“ kvadrų sąveiką, pritaikydami ją IM tipui „Don Kichotas“.
IM tipo „Don Kichotui“ priešingas IM tipas – „Balzakas“
 
Don Kichotas Priešingų IM tipų sąveika. Piešinėlyje skaičiais pažymėti funkcijų numeriai.

Balzakas

Pagrindinė šių santykių charakteristika akivaizdi: abiejų tipų savęs vertinimo sritis patenka į problemų-sprendimų ašį, ir išlaisvina koordinacijos aspektą. „Don Kichoto“ problemų sritis tuo pat metu yra ir „Balzako“ sprendimų sritis, o „Balzako“ problemų sritis – „Don Kichoto“ sprendimų sritis. Bendraujant priešingiems IM tipams, savęs vertinimo mechanizmas ir su juo susijės savikontrolės mechanizmas padengia vienas kitą. Todėl „priešingieji“ gali bendrauti labai lengvai, visiškai atsipalaidavė, nesijaudindami dėl įprasto savęs vaizdinio išsaugojimo. Toks susitikimas vyksta automatiškai, be jokių vienos kurios nors šalies pastangų. „Priešingasis“, visiškai netikėtai pačiam sau, gali pasijusti visybinis, nes priešingas IM tipas objektyvizuoja išs­tumtąją savęs paties dalį.
Žinome, kad, pagal dvasines tradicijas, savęs, kaip visumos, val­dymas – pagrindinė mokinio užduotis. Čia ši dvasinių ieškotojų sva­jonė išsipildo automatiškai. Kadangi IM tipas – prigimtinis me­cha­nizmas, tai visiškai teisinga būtų hipotezė, kad žmogaus vientisumas (visybė) iš anksto yra nulemta socialinės prigimties. Vadinasi, užduotys, kurios išplaukia iš dvasinių tradicijų ir kurios dau­geliui žmonių atrodo neaktualios, yra tik atsigrėžimas į tikrąją žmo­gaus prigimtį.
Taigi priešingų tipų santykiai, palyginti su kitais automatiniais inertiniais santykiais, gali būti produktyviausi „tokybei“ sugriauti.
Priešingi IM tipai su didžiuliu įkvėpimu bendrauja vienas su kitu, atskleisdami slapčiausias, subtiliausias svajones ir pojūčius. Jie sugeba suprasti vienas kito subtiliausias suvokimo ir loginių konstrukcijų apraiškas. Jų socionikos kalba, suprantama, skiriasi, tačiau kiekvienam jų tai antroji savo paties iš suvokimo ribų išstumtos socionikos kalbos pusė. Tai sąlygoja visiško tarpusavio supratimo efektą.
Tačiau priešingi IM tipai atvirai bendrauti gali tik su tam tikra išlyga. Jų bendravimas negali būti susijės su konkrečiais darbais. Net ir susitikimas turi būti lyg atsitiktinis ar tarpininkaujant trečiajai šaliai. Šį ribojimą sąlygoja priešingų IM tipų prigimtinis aktyvumas: jų aktyvumas tiesiogiai priešingas kryptingumui ir įgyvendina­mas remiantis priešingomis vertybėmis. Todėl priešingi IM tipai ką nors kartu daryti negali be specialios refleksijos. Žiūrėdamas, ką ir kaip da­ro priešingas IM tipas, kitas nevalingai pašiurpsta: to negalima daryti! Taip daryti – blogai! Pasiektas rezultatas – „niekam“ ne­reikalingas! Ir tai abipusis „siaubas.“
Todėl geriausias bendravimo automatizmų lygiu su priešingu IM tipu būdas – pokalbis abstrakčiomis temomis ir jokių bendrų veiksmų. Tai būtų galima palyginti su platonišku įsimylėjimu. Priešingas IM tipas – tam tikras platoniško įsimylėjėlio simbolis. Ir „platoniškuose“ santykiuose galima atskleisti vienas kitam savo slapčiausias svajones ir norus. Tačiau pritaikyti šiuos santykius praktikoje nepavyksta. „Pla­toniškasis“ įsimylėjėlis viską daro ne taip. Jei viršininkas ir pavaldinys yra priešingų IM tipų, vienas jų, anksčiau ar vėliau, turi pasitraukti. Jei priešingų IM tipų moteris ir vyras savo platonišką meilė pabandys įteisinti santuoka – iš to nieko neišeis. Jie tik kankins vienas kitą morališkai ir fiziškai.
Taigi praktiškiausia ir efektyviausia būtų į santykius su priešingu tipu žvelgti, kaip į galimybė susipažinti su savimi, su užslėptąja savęs dalimi, su nesuvokta savojo pasaulio vaizdinio dalimi, kaip į galimybė suvokti savo psichiką, kaip visumą, ir pradėti pačiam kontroliuoti visą IM tipo darbą.
„Tada Dievas perskyrė Androgenus į dvi dalis ir apgyvendino šias puseles vieno kambario bute, kad nebūtų tokie stiprūs!“

Priešingų IM tipų poros:
Don Kichotas – Balzakas
Napoleonas – Diuma
Hugo – Draizeris
Džekas Londonas – Robespjeras
Hamletas – Dostojevskis
Štirlicas – Gorkis
Žukovas – Gabenas
Hekslis – Jeseninas
    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos