N A M O    P A Š T A S    I M  t i p a i
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   svečių knyga

TARPTIPINIŲ SANTYKIŲ STRUKTŪRA
  Dalinio papildymo arba pusiaudualiųjų santykių struktūra

Tokie simetriški santykiai formuojasi, kai IM tipas „Don Kichotas“ užmezga kontaktą su IM tipu „Gabenas“.

„Gabenas“

„Don Kichotas“


Pusiaudualieji santykiai.
 

Matome, kad „Don Kichoto“ pirmosios funkcijos turinys sutampa su „Gabeno” ketvirtosios funkcijos turiniu, o „Don Kichoto“ ketvirtosios funkcijos turinys – su „Gabeno“ pirmosios funkcijos turiniu. Nurodytų IM tipų trečiosios ir antrosios funkcijų turinys iš esmės priešingi. Kaip tai atsispindi praktikoje?
Šių tipų reikalavimai pasauliui yra panašūs, tačiau vieno reikalavimai atitinka kito norus, ir atvirkščiai. Vadinasi, santykių artumas daugeliu atvejų priklausys nuo to, kaip vieno reikalavimai ir norai neprieštaraus kito reikalavimams ir norams. Pavyzdžiui, jei „Don Kichotas“ geriausiai jaučiasi, kai patalpos temperatūra +25oC ir yra absoliuti švara, o „Gabenas“ labai gerai jaučiasi esant +18oC temperatūrai ir jo neerzina dulkės, tai santykiuose, anksčiau ar vėliau, atsiras įtampa, tačiau ne per daug didelė, nes nereikia kovoti už „realizavimo rinką“.
Nagrinėjamų IM tipų produkcija ne tik skiriasi – ji priešinga. „Gabenas“ manipuliuoja faktais, objektais, konkrečiomis žiniomis – tuo, ką „Don Kichotas“ skiria „nereikia“ sričiai. Taip „Gabenas“ žvelgia į „Don Kichoto“ teorijas ir fantazijas. Tačiau familiarus „Gabeno“ elgesys su faktais netiesiogiai patvirtina „Don Kichotui“ jo nedėmesingumo teisėtumą. O „Don Kichoto“ laisva informacijos interpretacija netiesiogiai patvirtina „Gabenui“ galimybė laisvai manipuliuoti faktais.
Šių tipų savės vertinimas priešingas – kiekvienam jų kelia nuostabą, tačiau tai nesukelia nei konflikto, nei atmetimo.
Svarbu ir tai, kad pusiaudualieji santykiai, priešingai nei dualieji, nesudaro uždaros informacinės sistemos. Abiejų pusiaudualiųjų produkcija skirta atviram sociumui.
Taigi pusiaudualieji santykiai leidžia, siekiant praktiškai vienodų tikslų, veikti ne skirtingai, o tiesiog priešingai. Šis suvokimas dovanoja ir priešingą IM tipą, tačiau ten informacija lengvai išstumiama. O čia ji negali būti išstumta, nes pusiudualiuosius sieja bendra reikalavimų ir norų sistema.
Šiuo požiūriu galima teigti, kad pusiaudualusis moko drąsumo, mo­ko gebėjimo atmesti įprastą veiksmų būdą ir, jei reikia, taikyti visiškai priešingą.

„Tu geras ir aš geras, nors visai nepanašus!“

Dalinio papildymo poros:
Don Kichotas – Gabenas
Diuma – Hekslis
Hugo – Gorkis
Robespjeras – Hamletas
Žukovas – Balzakas
Jeseninas – Napoleonas
Džekas Londonas – Dostojevskis
Draizeris – Štirlicas
    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos