N A M O    P A Š T A S    I M  t i p a i
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   svečių knyga

TARPTIPINIŲ SANTYKIŲ STRUKTŪRA
  Priešingų kvadrų santykiai

Kiekvienas IM tipas turi atitinkamą priešingą tipą, atskleidžiantį tą psichologinių reakcijų dalį, kurios nepastebi ne tik pašalinis stebėtojas, bet ir pats žmogus. Priešingas IM tipas direktyviniu elgesiu aiškiai parodo, ką žmogus vengia suvokti, ką jis atmeta iš sąmonės ra­cionaliosios-loginės dalies. Taigi, skirtingai nei pagal A.Augustinavičiūtės dualizmo teoriją, būtent priešingas tipas sudaro informacijos priėmimo, perdavimo ir pateikimo mechanizmo antrąją dalį. Priešingų IM tipų pora, būdama kartu, sudaro vieną, atvirą informacinė sistemą, kuri gali būti vertinama kaip „visuma“. „Dualiųjų“ pora sudaro uždarą informacinė sistemą. Ir tokia visuma nėra „visybinė“ – šią sistemą galima vertinti kaip „vieną“; ji izoliuota nuo aplinkos ir savyje turi sukaupusi pakankamai informacijos sau. (Reikėtų pažymėti, kad izoliacijos, atsiribojimo nuo aplinkos principas prieštarauja žmogaus psichikos, kurios konstrukcija yra atvira informacinė sistema, veikimo principui.)
Taigi, jei socioną – visų šešiolikos IM tipų visetą, galima vertinti kaip sociono „molekulė“, o atskirą IM tipą – kaip „elementariąją dalelytė“, tai priešingų IM tipų porą, be jokios abejonės, galima vertinti kaip socialinės sistemos „atomą“, atvirą tarpusavio sąveikai ir reakcijoms su kitais atomais.
Kiekvienas atskiras IM tipas priešingoje kvadroje gali susidurti su keturiais tarptipinių santykių variantais. Socionika juos vadina taip:
– visiškos priešybės (vp);
– superego (se);
– paraleliniai intelektai (pi);
– konfliktiški (konf.).
   
 
    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos