N A M O    P A Š T A S   I M   T I P A I
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   svečių knyga

TARPTIPINIŲ SANTYKIŲ STRUKTŪRA
  Miražinių santykių struktūra

Tokie yra „Don Kichoto“ ir „Jesenino“ santykiai. Jų struktūra pagal KSM pateikta  piešinėlyje.
 
„Jeseninas“ „Don Kichotas“

Santykiai su „jaunesniųjų giminaičių“ kvadra.
 
„Don Kichoto“ kūryba, susijusi su subjektinės logikos manipuliacijomis, lengvai gali užgauti „Jesenino“ savęs vertinimą.
„Jeseninas“ manipuliuoja požiūriais į save, o tai lengvai gali užgauti „Don Kichoto“ savęs vertinimą.
IM tipų pirmosios ir ketvirtosios funkcijos – visiškos priešybės.
Todėl šie IM tipai bendrų interesų automatizmų lygyje neturi nei vartojimo srityje, nei, tuo labiau, gamybos srityje. Šiems tipams sunku bendrauti ir buitiniame lygyje, nes čia ypač greitai galima užgauti kito savęs vertinimą. Tai sąlygoja sudėtingą bendravimą, siekimą išlaikyti kuo galima didesnį atstumą bendraujant. Todėl šie santykiai ir buvo pavadinti miražiniais: iš esmės, tai santykių iliuzija. Šie IM tipai „nepastebės“ vienas kito.
Tačiau, esant išvystytai refleksijai, santykiai su miražiniu IM tipu ga­limi. Bendraujant reikia vengti to, kas gali užgauti kito savęs vertinimą. „Don Kichotas“ savo teorijomis ir aiškinimais neturėtų liesti temų, jei žino, kad „Jeseninas“ jose nesigaudo. Atitinkamai, „Jeseninas“, keldamas intrigas dėl požiūrio į save, neturėtų liesti santykių su „Don Kichotu“ temos.
Miražiniai santykiai gali išmokyti mus delikatumo, gebėjimo at­sargiai vertinti kito savęs vertinimą. Čia ir glūdi šių santykių socialinė esmė.
Refleksų lygyje santykiai su miražiniu IM tipu galimi, tačiau būtina, kad užmezgantys santykius žmonės žavėtųsi vienas kito produkcija. Tada dings nuoskauda ir jie galės pagerinti vienas kito savęs vertinimą, kuo ir gali būti pagrįsti jų santykiai. Priešingu atveju, jiems geriau visai nesutikti, kaip tai atsitinka su giminaičiais, kurie negerbia vienas kito.
„Tu mane gerbi, aš tave gerbiu, mes – gerbiami žmonės!“
 
Miražinių santykių poros:
Don Kichotas – Jeseninas
Diuma – Žukovas
Hugo – Dostojevskis
Robespjeras - Štirlicas
Hamletas - draizeris
Gorkis - Džekas Londonas
Napoleonas - Gabenas
Balzakas - Hekslis
    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos