N A M O    P A Š T A S   I M   T I P A I
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   svečių knyga

TARPTIPINIŲ SANTYKIŲ STRUKTŪRA
  Socialinės kontrolės santykių struktūra

Šie tarptipiniai santykiai taip pat priskirtini nesimetriškų santykių kategorijai. Tokie yra IM tipų „Don Kichoto“ ir „Dostojevskio“ santykiai: „Dostojevskiui“ tenka kontrolieriaus vaidmuo, o „Don Kichotui“ – kontroliuojamojo. Šių santykių struktūrą aiškiai atspindi  piešinėlis.
 
„Don Kichotas“ „Dostojevskis“

Kontrolės santykiai.

Matome, kad šių santykių kontrolieriaus kūrybinės srities (antroji funkcija) turinys sutampa su kontroliuojamojo savęs įtvirtinimo (pirmoji funkcija) turiniu, o kontroliuojamojo sugestijos (ketvirtoji funkcija) sritis – su kontrolieriaus savęs vertinimo (trečioji funkcija) turiniu.
„Dostojevskio“ kūryba objektinės intuicijos sąlygojamoje srityje nuolat kontroliuoja, ar stabili „Don Kichoto“ savęs įtvirtinimo sritis. Kontrolierius visiškai blokuoja svetimo IM tipo organizacijos aspektą. Todėl „Dostojevskį“ apima nesąmoningai kylantis nepasitikėjimo jausmas.
Dėl šios priežasties kontroliuojamasis instinktyviai jaučia neįveikiamą norą atsiskaityti kontrolieriui ir gauti savo veiksmų įvertinimą. Kuo ilgiau kontroliuojamasis bus šalia kontrolieriaus, tuo labiau jį domins kontrolieriaus vertinimas, be kurio nesugebės toliau veikti. Kontroliuojamasis nuolat klausinės kontrolierių, ar teisingai jis supranta kiekvieną užduoties vykdymo etapą. Kontrolierius privalės kiekvieną minutė atsakinėti į kontroliuojamojo klausimus.
Kontrolieriui malonu, kad kontroliuojamajam tokia svarbi jo nuo­monė, tačiau jį erzina kontroliuojamojo nesavarankiškumas. Kontroliuojamajam malonu, kad toks reikšmingas žmogus (kontrolierių jis suvokia būtent tokį) teikiasi vertinti jo veiklą, tačiau jis iš anksto jaučia nepasitikėjimą savo jėgomis, tuo apsidrausdamas nuo neigiamo kontrolieriaus vertinimo.
Kaip įveikti šias kliūtis? Jei tokius santykius vertintume sąmoningai, geriausias ir paprasčiausias būdas būtų rečiau bendrauti ir nustatyti kontrolieriaus ir kontroliuojamojo erdvines ribas. Tada situacija psichologiniu požiūriu išsilygina: kontroliuojamasis gauna užduotį ir išeina, po tam tikro laiko praneša apie įvykdytą užduotį ir gauna „įvertinimą“ ir t.t. Be to, kontroliuojamasis suvokia būtent tokio, o ne kitokio vertinimo gavimo priežastis, nes šis vertinimas pateikiamas jam suprantama kalba. Jis labai brangina vertinimą ir yra dėmesingas kontrolieriaus ištartiems žodžiams, emocijoms. Todėl ir sakoma: nėra nieko baisiau už kontrolieriaus pataikūnišką melą, nes atsispirti jam kontroliuojamasis nesugeba.
Taigi socialinis kontrolės santykių reikšmingumas akivaizdus: jie verčia žmogų būti atsakingą, moko atsiskaityti, gauti įvertinimą, priimti rimtai šiuos vertinimus ir tobulinti savo veiklą priklausomai nuo vertinimo.
Kontrolierius simbolizuoja vyresnįjį giminaitį, kuriam reikia atsiskaityti. Viskas labai paprasta: atsiskaitei, gavai įvertinimą ir vėl išėjai savais reikalais. Tačiau, suprantama, gyventi kartu, esant tokiems santykiams, labai sunku. Be to, ne tik kontroliuojamajam, bet ir pačiam kontrolieriui.
Atkreipkime dėmesį į kontroliuojamojo ketvirtosios funkcijos turinio ir kontrolieriaus trečiosios funkcijos sąveiką. Kontrolierius šioje srityje laukia savęs vertinimo patvirtinimo, o kontroliuojamasis, net ir refleksiškai, nekalbame jau apie sąmoningus veiksmus, šio savęs vertinimo gali nepatvirtinti. Kontroliuojamasis „slapta valdo“ kontrolierių. Kontroliuojamajam esant „subjektyviai blogame pasaulyje“, smunka kontrolieriaus savęs vertinimas.
Kontrolierius turėtų įvertinti savo vienapusišką viršininko padėtį kontroliuojamojo atžvilgiu ir stengtis kontroliuoti savo vertinimus.
Kontrolierius turėtų įvertinti ir tai, kad jei jis reaguos tik automatiškai, kontroliuojamojo darbo rezultatai retai jį tenkins.
Kontroliuojamasis turėtų įvertinti tai, kad jo nepasitikėjimą savo jėgomis sąlygoja tik IM tipų sąveika ir tai gali visiškai nesutapti su tikrąja padėtimi. Pagal tai reikėtų vertinti ir kontrolieriaus vertinimus.

„Pasakyk man, kad viską darau teisingai, ir aš pasakysiu, kad tu geras žmogus!“

Socialinės kontrolės poros:
Don Kichotas – Gorkis 
Gorkis – Napoleonas s
Napoleonas – Dostojevskis 
Dostojevskis – Don Kichotas
Diuma – Hamletas
Hamletas – Balzakas 
Balzakas – Štirlicas
Štirlicas – Diuma
Hugo – Gabenas
Gabenas – Džekas Londona
Džekas Londonas – Jeseninas
Jeseninas – Hugo
Robespjeras – Hekslis
Hekslis – Draizeris
Draizeris – Žukovas
Žukovas – Robespjeras
    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos