namo paštas IM tipai
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   sviečių knyga
   
„Alfa“
„Beta“
„Gama“
„Delta“
„Šturvalas“
Komentaras
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   

TARPTIPINIŲ SANTYKIŲ STRUKTŪRA
  Trumpas komentaras


„Kvadra“, kaip keturių IM tipų susivienijimas, yra savipakankama bendrystė: viskas, kas joje „gaminama“, viskas joje ir „naudojama“. Mano nuomone, korektiškiau būtų būtent „kvadrą“ laikyti „elementariu sociumo vienetu“.
Konkretaus IM tipo vertinamųjų santykių su kitais 15 IM tipų gra­­finis vaizdavimas „Kalinausko šturvale“ („Kalinausko šturvalas“ atspindi dichotominių vertinamųjų kriterijų struktūrą) intuityvausloginio ekstratimo (Don Kichoto) pavyzdžiu:
 problemos
(+ savęs vertinimas)reikia
(+ reikalavimai)noriu
(+ motyvas)blogai
(- vertybės)gerai
(+ vertybės)
nenoriu
(- motyvas)

nereikia
(- reikalavimai)

sprendimai
(- savęs vertinimas)

 
 

 

    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos