namo paštas IM tipai
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   sviečių knyga
   
„Alfa“
„Beta“
„Gama“
„Delta“
„Šturvalas“
Komentaras
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   

TARPTIPINIŲ SANTYKIŲ STRUKTŪRA
  „Kalinausko šturvalas“

Apžvelgti tarptipiniai santykiai, taikomi IM tipui „Don Kichotas“. Ta­Čiau lygiai tokie patys santykiai sieja bet kokį IM tipą su kitais sociono atstovais. Jei pavaizduotume visus tarpkvadrinius santykius „Kalinausko šturvale“, gautume tokią schemą:
  

PROBLEMOS

REIKIA

NORIU

AUNESNIEJI GIMINAIČIAI                       MANO KVADRA

PRIEŠINGA KVADRA                    VYRESNIEJI GIMINAIČIAI

BIJAUU

NEREIKIA

SPRENDIMAITarpkvadrinių santykių struktūra (IM tipo „Don Kichoto“ pavyzdžiu).


 

„Palaikymo“ grupės


Sprendžiant užduotis, susijusias su sąmoningų santykių su žmo­nė­mis ir savo poreikių tenkinimo situacijų formavimu, dažnai iškyla būtinybė, nepasitikint vien tik savo jėgomis, sukurti „palaikymo“ grupę.
Tokioms užduotims spręsti sėkmingai gali būti taikomi socionikos dėsniai. Juk socione kiekvienas tipas turi savo stipriąsias puses ir, galima sakyti, tikslinę paskirtį: „tankas“, „strategas“, „intrigantas“, „analitikas“, „teoretikas“ ir t.t.
Šiuo tikslu gali būti taikomas visiškas vertinimo kriterijų išskleidimas pagal „Kalinausko šturvalą“.

 
Problemos(+savęs vertinimas) +Reikalavimai (reikia) +Motyvai (noriu)
– Vertybės (blogai) +Vertybės  (gerai)
– Motyvai (bijau) – Reikalavimai(nereikia) Sprendimai (– savęs vertinimas)

Visiškas vertinimo kriterijų išskleidimas pagal „Kalinausko šturvalą“.
  

Mūsų vertybių su pliuso ženklu simboliai esame mes patys. Net pats didžiausias skeptikas vertybių su pliuso ženklu turi daugiau, nei vertybių su minuso ženklu. Kitoks jų santykis reikštų, kad žmogus nuolatos blogai mano apie save, o tai jau patologija.
Jei jus supa tapataus IM tipo žmonės, vadinasi, esate užsiėmę savo pozicijų, savęs įtvirtinimu.
Mūsų norų ir motyvų su pliuso ženklu simboliai yra mūsų papildantieji. Būtent todėl dviem dualiesiems taip gera drauge, kad nieko kito ir nereikia. Kai aplink jus dualieji – jūs ilsitės.
Reikalavimų su pliuso ženklu simboliai, idealūs bendradarbiai, yra mūsų veidrodiniai tipai. Kai aplink jus daugiausia veidrodinio IM tipo žmonių, jūsų gyvenimo programa aktyviai pateikia (realizuoja) produkciją.
Problemų simboliai yra mūsų aktyvatoriai. Kai aplink jus dau­giau­sia tokių, atėjo apmąstymo metas.
Vertybių su minuso ženklu simboliai yra mums priešingi tipai. Tokiems žmonėms tiesiog neįmanoma gyventi kartu, buitis virsta košmaru. Derėtų skirtis. Aplink susitelkus priešingo IM tipo žmonėms, laikomės pozicijos – „pabėgti nuo buities“.
Mūsų dualiajam priešingas tipas – superego – įkūnija mūsų „nenoriu“, mūsų baimes ir tai, ko vengiame, ko nenorime šiame pasaulyje matyti ir pripažinti. Aplink susitelkus tokiems tipams, rūpinatės, kaip išgyventi, ginatės.
Tipas, priešingas veidrodiniam – Paraleliniai intelektai – įkūnija mūsų reikalavimus su minuso ženklu, mūsų „nereikia“. Su tokiu žmogumi norisi kovoti: kai greta tokie žmonės, imatės kovos, neigimo, mokotės nugalėti.
Tipas, priešingas mūsų aktyvatoriui – konfliktiškas – mūsų gesintojas, jis perkelia mus į realybės vėžes ir pasako, kad atėjo metas spręsti, atėjo metas pasirinkti, daugialypę ateitį paversti vienintele praeitimi. Bendravimas su konfliktišku tipu reikalauja iš mūsų sąmoningų, praktinių sprendimų.
Apžvelgsime galimus veiksmų sektorius pagal „Kalinausko šturvalo“ modelį. Šių sektorių yra aštuoni.

aktyvatorius
priėmėjas
veidrodinis
kontroliuojamasis
papildantysis
dalinis papildymas
visiška priešybë
miražinis
tapatus
giminškas
superergo
dalykinis
užsakovas
paraleliniai intelektai
kontrolerius
konfliktiškas

 

Atvira tarptipinių santykių „Kalinausko šturvale“ struktūra.
 
Sutartinis žymėjimas:
1 – malonumai;
2 – reikalai;
3 – savęs įtvirtinimas;
4 – problemų analizė;
5 – ne mano pasaulis (išlikimas);
6 – baimės (tyrimai, įveikimas);
7 – vertybių perkainojimas;
8 – sprendimų paieška. 

Tarptipinių santykių „Kalinausko šturvale“ schemoje aiškiai matome, kad prie kiekvienos ašies linksta du tipai.
Galima suformuoti tokias IM tipų tikslines grupes:
1 – malonumai – tapatus, giminiškas, dualusis, pusiaudualusis;
2 – reikalai – pusiaudualusis dualusis, veidrodinis, kontroliuojamasis, aktyvatorius, priėmėjas;
3 – savæs Įtvirtinimas – veidrodinis, kontroliuojamasis, aktyvatorius, priėmėjas;
4 – problemų analizė – visiška priešybė, miražinis, priėmėjas, aktyvatorius;
5 – ne mano pasaulis – visiška priešybė, miražinis, superego, dalykinis;
6 – baimės – socialinis užsakovas, paralelinis intelektas, superego, dalykinis;
7 – vertybių perkainojimas - socialinis užsakovas, paralelinis intelektas, kontrolierius, konfliktiškas;
8 – sprendimų paieška – tapatus, giminiškas, kontrolierius, konfliktiškas.

Trumpas komentaras
Tikiuosi, neneigsite, kad socionika – labai sėkmingas būdas matyti tai, kas iš tikrųjų yra. Santykių nevienareikšmiškumas turi pozityvią reikšmæ: dialogas su visais yra naudingas – galite geriau realizuoti save. Žmogus susideda iš žmonių, ir mėginti išspræsti savo raidos problemą nesuprantant šio momento – bergždžias užsiėmimas. Kai suprasite, jog kiekvienas žmogus atėjo pas jus, kad apie jus papasakotų, galėsite daug ką apie save sužinoti, ir tokia pozicija atneš jums didžiulæ naudą.

„Įvairių tipų reikia!
Įvairūs tipai svarbūs!
Jei sutiksi Tipą savo Kelyje,
Susidraugauk, o ne bėk!“
    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos