N A M O    P A Š T A S   I M   T I P A I
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   svečių knyga

SOCIONIKOS PAGRINDAI
 
Trečioji funkcija

Trečioji funkcija (koordinacijos aspektas) – savęs suvokimas pateikiant save aplinkai, t.y., situacija vertinama vidinės, aktyvios nuostatos požiūriu. Todėl, nepriklausomai nuo konkretaus turinio, – tai žmogaus reikalavimas išorinei aplinkai patvirtinti jo teigiamą savęs vertinimą. Klausimas „ar aš geras?“ sudaro trečiosios funkcijos kvint­esenciją. Gavus pozityvų signalą – savęs vertinimas gerėja arba bent jau išlieka tame pačiame pasiektame lygyje. Ir atvirkščiai, negatyvi informacija, patekusi į trečiąją funkciją, mažina savęs vertinimą, žmo­gus save laiko „blogu“. Suprantama, žmogus visokiais būdais stengiasi išvengti tokios situacijos, kas ir padaro jį ypač pažeidžiamą šiame IM tipo aspekte. Koordinacijos aspekto turinys sąlygoja kokybinį visumos apibrėžtumą, šiuo atveju – IM tipo kokybinį apibrėžtumą, t.y., lemia trečiosios funkcijos turinį. Siekdamas apsaugoti trečiąją funkciją, žmogus visą gyvenimą renka informaciją, įtvirtinančią teigiamą savęs vertinimą. Tačiau šios funkcijos turinys mažai suvokiamas. Savęs vertinimas kinta, tačiau žmogus nesieja iš pasąmonės kylančio noro su noru išlaikyti distanciją konkretaus žmogaus, konkrečios situacijos atžvilgiu arba padidinti ją, keičiant savęs vertinimą. Šį ryšį gali matyti tik pašalinis stebėtojas.   Daugiu...
    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos