N A M O    P A Š T A S    I M  t i p a i
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   svečių knyga

FUNKCIJOS
  Pirmosios funkcijos (organizacijos aspektas) turinio ypatybės
Bendrą pirmosios funkcijos charakteristiką galima pateikti tokia formuluote: save suvokiu gavimu iš šalies.
Tai pasyvi funkcija, ir, be to, gana konservatyvi, nes yra IM tipo organizacijos aspektas. Ką nors keisti pirmosios funkcijos patirties srityje – visų IM tipų problema. Kita vertus, tai žmogaus savęs įtvirtinimo zona ir pakankamai gerai suvokiama. Neatsitiktinai A.Augustinavičiūtė, sekdama K.Jungu, pavadino IM tipus pagal jų pirmąją funkciją: loginiai, etiniai, intuityvūs ir sensoriniai.
Kokias direktyvinio elgesio ypatybes formuoja pirmosios funkcijos turinys?
Svarbiausia – išvengti abejonių, todėl apie pirmosios funkcijos turinį žmonės retai kalba. O jei ir kalba, tai trumpomis frazėmis – teiginiais, reikalavimo frazėmis. Neigiama aplinkos reakcija į šiuos tei­ginius ir reikalavimus sukelia silpnai kontroliuojamą padidėjusį ag­resyvumą. Savikliova, savęs įtvirtinimas.
„Neprašau! Reikalauju! Duokite! Man! Tai!!“

 

    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos